Analizując skład chemiczny surowców paszowych lub pasz korzystamy z techniki NIR - spektroskopii w bliskiej podczerwieni.

Dysponujemy wieloma krzywymi kalibracyjnymi, które dodatkowo uzupełniane są globalną bazą Trouw Nutrition. Serwis dostępny jest dla klientów naszej firmy, którzy chcą dokonać analizy surowców lub pasz przy użyciu techniki NIR Nasze krzywe kalibracyjne są niezwykle precyzyjne i gwarantują powtarzalne wyniki analiz. Mamy dostęp do RINA - sieci Nutreco, co pozwala nam na większą elastyczność I dokładność w analizowaniu szerokiej gamy surowców dostępnych na całym świecie