Linia nowoczesnych, kompletnych, właściwie zbilansowanych premiksów farmerskich do produkcji pasz pełnoporcjowych. Oparte na innowacyjnych rozwiązaniach, gwarantują doskonałe pokrycie potrzeb pokarmowych trzody chlewnej i drobiu na aminokwasy i składniki mineralno-witaminowe, a bydła na składniki witaminowo - mineralne.

Produkty dla trzody chlewnej zawierają  innowacyjny, nie antybiotykowy stymulator wzrostu, który korzystnie wpływa na efekty produkcyjne przy jednoczesnym optymalnym zużyciu paszy. Zastosowane  w tych produktach preparaty enzymatyczne powodują lepsze wykorzystanie fosforu i jego mniejszą emisję do środowiska. Wysoki poziom składników pokarmowych, takich jak aminokwasy, witaminy i składniki mineralne, wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i pokarmowego intensywnie rosnących zwierząt.  

Produkty Polfamix dla bydła obejmują zestaw uniwersalnych mieszanek uzupełniających rekomendowanych dla zwierząt o rożnym poziomie produkcyjności  i bazują na aktualnych zaleceniach żywieniowych dla fosforu wynoszących od 3,1 do 3,8 g P/kg SM dawki pokarmowej. Wszystkie produkty tej linii zawierają chelatowe formy mikroelementow zwiększające ich przyswajalność.

Produkty linii Polfamix zapewniają niższe o 10-20% koszty żywienia mineralno- witaminowego. Dzięki specjalnej formule blokującej wrażliwość bydła na gorzki i charakterystyczny smak mineralny są dobrze i chętnie pobierane.

Produkty Polfamixy dla drobiu to mieszanki paszowe uzupełniające oraz premiksy przeznaczone dla różnych grup użytkowych drobiu.

Wszystkie produkty z tej grupy mają w pełni zbilansowany zestaw witamin, mikroelementów oraz aminokwasów syntetycznych, co pozwala na uzyskanie bardzo dobrych wyników produkcyjnych.

Grupa premiksów Polfamixów 1% wymaga przy przygotowaniu paszy uzupełnienia w składniki mineralne: wapń i fosfor. Zawierają fitazę oraz enzymy „zbożowe” poprawiające strawność mieszanki pełnoporcjowej oraz zwiększające retencję fosforu ze zbóż.