Koncentraty białkowe Hendrix są zbilansowane w taki sposób, aby pasza przygotowana na ich bazie zapewniła wysokie i powtarzalne wyniki produkcyjne zwierząt gospodarskich (trzoda chlewna, bydło, drób).

Koncentraty Hendrix są doskonałym produktem dla hodowców posiadających własne zboża. Dostępne są produkty dla różnych zwierząt gospodarskich z podziałem na różne grupy produkcyjne. Są łatwe w stosowaniu; przygotowanie paszy z ich udziałem nie wymaga zaawansowanych technologicznie śrutowników czy mieszalników.