Konserwacja pasz objętościowych z Selko Herbiphorm

20 maj 2020

Szybko nadchodzi czas pierwszych zbiorów zielonek, z których większość musi zostać zakonserwowana. Pasze objętościowe to najważniejsze pasze w żywieniu bydła, ich jakość ma duży wpływ na opłacalność produkcji mleka czy mięsa wołowego.

Kluczowym aspektem dla sukcesu hodowlanego w przypadku bydła jest maksymalizacja udziału kiszonki o dobrej jakości (ok. 50-70%) w dziennej dawce pokarmowej. W obecnej sytuacji ryzyka wystąpienia susz, a tym samym niższych plonów pasz objętościowych (zielonek), szczególnie ważne staje się prawidłowe przygotowanie kiszonek, zapewniające jak najmniejsze straty materiału, zarówno w fazie zbioru, jak i konserwacji, jak również później po ich otwarciu. Zgodnie z informacjami Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) najważniejszymi patogenami występującymi w kiszonkach są: Clostridium botulinum, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, a także pleśnie toksynotwórcze (mykotoksyny).

Zła konserwacja zielonek może prowadzić do znaczącego spadku ilości składników pokarmowych (cukry zużywane przez bakterie tlenowe, białka rozkładane w procesie gnilnym), gorszego pobrania spowodowanego złym smakiem (obecność kwasu masłowego, nieprawidłowa fermentacja octowa itd.) oraz do obecności niebezpiecznych mykotoksyn (rozwój grzybów pleśniowych i wytwarzanie ich metabolitów). Prowadzi również do zwiększenia utraty suchej masy zakiszanego materiału nawet o ponad 20%.

Aby temu zapobiegać należy jak najszybciej skutecznie obniżyć pH w zakiszanym materiale do około 4. Łatwość zakiszania konkretnych pasz wynika z dużej zawartości cukrów, mniejszej ilości białka oraz optymalnej zawartości suchej masy (30-35%). Co jednak robić gdy zbieramy zielonki o wysokiej zawartości białka i stosunkowo niskiej cukrów (lucerna, koniczyna, mieszanki traw z roślinami białkowymi) lub o niskiej zawartości suchej masy?

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest stosowanie mieszaniny kwasów organicznych i ich buforowanych soli zawartych w produkcie firmy Trouw Nutritnion - Selko Herbiphorm. Produkt ten szybko obniża pH materiału paszowego już w pierwszej fazie procesu konserwacji, zapobiegając jego psuciu i utracie wartości odżywczych, spowodowanych przez mikroorganizmy, takie jak drożdże, pleśnie i pałeczki jelitowe (bakterie Gram-ujemne z rodziny Enterobacteriaceae), jednocześnie sprzyja rozwojowi bakterii kwasu mlekowego, dzięki zawartości laktulozy i propanodiolu.

Selko Herbiphorm również doskonale sprawdza się w ciężkich warunkach zbioru zielonek. Mokry materiał paszowy (poniżej 30% suchej masy), zanieczyszczony w trakcie zbioru sprzyja rozwojowi niepożądanych drobnoustrojów gnilnych czy prowadzących fermentację masłową (beztlenowe laseczki przetrwalnikujące z rodzaju Clostridium). To prowadzi między innymi do znaczącej degradacji białka, głównie w okresie od zbioru do obniżenia pH. Dodatek Selko Herbiphorm natychmiast obniża pH, dzięki czemu zatrzymuje negatywny wpływ tych drobnoustrojów i chroni składniki pokarmowe przed rozkładem.

Selko Herbiphorm to mieszanina wolnych i buforowanych kwasów organicznych, z których wszystkie zostały zatwierdzone do stosowania jako środki konserwujące do kiszonki. Są one w pełni bezpieczne w stosowaniu i nie produkują toksycznych oparów. Produkt jest całkowicie biodegradowalny.

Korzyści ze stosowania Selko Herbiphorm:

  • Ograniczenie psucia się kiszonki, również pod folią wierzchnią 
  • Mniej odrzutów zepsutego materiału, więcej paszy do skarmienia 
  • Zapobiega rozwojowi grzybów, pleśni i bakterii w kiszonkach, jednocześnie sprzyjając rozwojowi bakterii kwasu mlekowego
  • Kiszonka o zachowanych wszystkich składnikach odżywczych
  • Zminimalizowanie strat suchej masy oraz ograniczenie produkcji substancji antyodżywczych i antyżywieniowych

Produkt Selko Herbiphorm w badaniach in vivo:

Zalecane dawkowanie: